Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Αρχεία Της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Τόμοι 1-14)Επανάσταση του 1821

Αρχεία Της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Τόμοι 1-14)
Τελική Τιμή:250.00€

14 χαρτόδετοι τόμοι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τόμος Έτος έκδοσης Περιεχόμενα
1ος 1857 (Eπανέκδοση 1971) Α΄Βουλευτική Περίοδος (1822-1823):
Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα. Έγγραφα των Τοπικών Συνελεύσεων. Δημόσια έγγραφα των ετών 1821-1823.
2ος 1862 (επανέκδοση 1972) Β΄ Βουλευτική Περίοδος (1823-1824):
Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα.
3ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1971 Εθνικές Συνελεύσεις:
Α΄ εν Επιδαύρω 1821-1822, Β΄ εν Άστρει 1823, Γ΄ εν Επιδαύρω 1826, Γ΄ κατ΄ επανάληψιν εν Ερμιόνη και Τροιζήνι 1827.
4ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1973 Εθνικές Συνελεύσεις:
Δ΄ εν Άργει Εθνική Συνέλευση 1828-1829.
5ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1974 Εθνικές Συνελεύσεις:
Ε΄ εν Άργει και εν Ναυπλίω 1831-1832, Δ΄ κατ΄επανάληψιν 1831-1832, Δ΄ κατά συνέχειαν 1832.
6ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1972 Β΄ Βουλευτική Περίοδος (1823-1824):
Συνέχεια των Προβουλευμάτων και λοιπών εξερχομένων εγγράφων των εκδοθέντων στους τόμους 1 & 2.
7ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1973 Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826):
Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος.
8ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1974 Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826):
Προβουλεύματα και λοιπά εξερχόμενα έγγραφα του Βουλευτικού Σώματος.
9ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1976 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Πελοποννησιακή Γερουσία, Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Άρειος Πάγος & Βουλευτικό Σώμα.
10ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1977 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Εκτελεστικό Σώμα.
11ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1978 Λυτά έγγραφα Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
«Υπερτάτη Διοίκησις» και Εκτελεστικό Σώμα.
12ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1979 Λυτά έγγραφα Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Βουλευτικό Σώμα.
13ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1981 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Α΄ (Υπουργείο Εσωτερικών).
14ος
ΕΚΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1981 Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Β΄.

 

Κατάσταση: ΚΑΛΗ