Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΛΟΓΟΙ (5 Τόμοι)Κωδικός: 111116Συγγραφέας: Δημοσθένης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.)Εκδοτικός οίκος: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος

ΛΟΓΟΙ (5 Τόμοι)
Τελική Τιμή:30.00€

1ος Τόμος

Α' ΜΕΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΙV ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α' , σελ. 82

Β' Μέρος:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΥΣ», σελ. 88

2ος Τόμος

Α' ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Μετάφρασις: ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ,  Αθήναι 1939, σελ. 224

Β' ΜΕΡΟΣ: ΛΟΓΟΙ, Μετάφρασις: Κ. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ,  Αθήναι 1939, σελ. 100

3ος Τόμος

Α' Μέρος:ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΕΡΡΟΝΗΣΩ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, Μετάφρασις:    Γ.Φ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Αθήναι 1939, σελ. 118

Β' Μέρος: ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ, Μετάφρασις:         Ν.Γ. ΚΑΣΙΜΑΚΟΥ, Αθήναι 1939, σελ. 104 ( μια σελίδα είναι λίγο σκισμένη)

4ος Τόμος

Α' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.83) ΚΑΤΑ ΜΕΙΔΙΟΥ, Μετάφρασις: ΝΙΚΩΝΟΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΚΟΥ, Αθήναι 1957, σελ. 142

Β' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.84) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΡΕΣΒΕΙΑΣ, Μετάφρασις: Κ.Θ. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήναι 1957, σελ. 206

5ος Τόμος

(ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.100) ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΝΕΑΙΡΑΣ, Μετάφρασις: Θ.Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αθήναι 1958, σελ. 94

σκλ/τοι τόμοι

Κατάσταση: ΚΑΛΗ