Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 1960Κωδικός: 12539Συγγραφέας: Υπουργείον Εσωτερικών, Γενική Δ/νσις Χωροφυλακής

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  ΕΤΟΥΣ 1960
Τελική Τιμή:18.00€

Αθήναι 1961, σελ. 112.