Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Βασιλικόν διάταγμα της 24-5-1956)Κωδικός: 49620Έτος έκδοσης: 1956Συγγραφέας: Υπουργείον Εσωτερικών Γεν. Δ/νσις Χωροφυλακής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Βασιλικόν διάταγμα της 24-5-1956)
Τελική Τιμή:9.00€

Αθήναι 1956, σελ. 32.