Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΩΔΗΞ «ΘΕΜΙΔΟΣ» 1921 ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ, Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Κ.Λ.Π ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1921Κωδικός: 40/1072Συγγραφέας: ΚΩΔΗΞ «ΘΕΜΙΔΟΣ» ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΘΕΜΙΔΟΣ» έκδοσις

ΚΩΔΗΞ «ΘΕΜΙΔΟΣ» 1921 ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ, Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Κ.Λ.Π ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1921
Τελική Τιμή:25.00€
Αθήναι 1921, συνεχόμενες σελίδες 376 τόμος δεμένος