Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

POLITIQUE INTERIEURE DE L’ EMPIRE BYZANTIN DE 525 A 717 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΟΡΒΟΝΝΗ)Κωδικός: 43/408Συγγραφέας: Guilland Rodolphe

POLITIQUE INTERIEURE DE L’ EMPIRE BYZANTIN DE 525 A 717 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΟΡΒΟΝΝΗ)
Τελική Τιμή:11.00€

Paris 1950, σελ. 70