Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (23-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978)Κωδικός: 43/491Συγγραφέας: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑ- ΚΑ» Περιοδικό της εταιρείας Πελοποννησιακών σπουδών έκδοσις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (23-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978)
Τελική Τιμή:17.00€

Αθήναι 1980, σελ. 410, άκοπα φύλλα