Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ 3ον, 1933Κωδικός: 43/860Συγγραφέας: Βέρτης Α. Νικίας Βιβλιοφύλαξ Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ, ΤΕΥΧΟΣ 3ον, 1933
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι 1935, σελ. 168, άκοπα φύλλα