Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1892-1929, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1927 - 31 ΜΑΪΟΥ 1929Κωδικός: 43/863Συγγραφέας: Αγγελόπουλος Ι. Κων/νος

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1892-1929, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1927 - 31 ΜΑΪΟΥ 1929
Τελική Τιμή:20.00€

Αθήναι 1929, σελ. 122

 

 Διαλυμένη ράχη.