Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977Κωδικός: 43/876Συγγραφέας: Ράϊκος Γ. Αθανάσιος δικηγόρος, Καθηγητής Παντείου

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι 1980, β έκδ., σελ. 240, δεμένο