Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 1894-1934, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 40ΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣΚωδικός: 43/878Συγγραφέας: ΕΣΤΙΑ εφημερίδα έκδοσις

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 1894-1934, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 40ΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ
Τελική Τιμή:25.00€

Αθήναι 1934, σελ. 194

Κατάσταση: ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟ