Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954Κωδικός: 44/607Συγγραφέας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954
Τελική Τιμή:6.00€

Αθήναι 1955, σελ. 40