Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ - ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΗΝ 1ην ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. Όλα τα τεύχη από Ιούνιο 1947 (αρ. φύλ. 236) έως Φεβρουάριο 1974 (αρ. φυλ. 541).Κωδικός: 599Συγγραφέας: ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (Περιοδικό), Αλέκος Δίπλας (ιδρυτής, διευθυντής), Ψαρρός Λάμπρος (διευθυντής συντάξεως)

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ - ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΗΝ 1ην ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ. Όλα τα τεύχη από Ιούνιο 1947 (αρ. φύλ. 236) έως Φεβρουάριο 1974 (αρ. φυλ. 541).
Τελική Τιμή:150.00€
Σελίδες 16 έκαστο, 305 τεύχη, όλα μαζί