Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)Κωδικός: 49/20Συγγραφέας: Δοκανάρης Σταμ. Ναπολέων49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1979, σελ. 44. Με αφιέρωση του συγγραφέως