Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ILIAS (ΙΛΙΑΣ)Συγγραφέας: Όμηρος

ILIAS (ΙΛΙΑΣ)
Τελική Τιμή:22.00€

Pars I. Illiadis I-XII Edidit Guiliemus Dindorf. (Τόμος Α΄, ραψωδίες 1-12). Σελίδες 250

Pars II. Illiadis XIII-XXIV. Edidit Guiliemus Dindorf. (Τόμος Β΄, ραψωδίες 13-24). Σελίδες 264

Κείμενο στα αρχαία ελληνικά

Leipzig. B.G. Teubner. Λειψία 1904. Δύο τόμοι, σκληρόδετοι 

Κατάσταση: ΚΑΛΗ