Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΡΓΑ (4 Τόμοι)Κωδικός: 111113Συγγραφέας: Ξενοφών ο ΑθηναίοςΕκδοτικός οίκος: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος

ΕΡΓΑ (4 Τόμοι)
Τελική Τιμή:30.00€

1ος Τόμος

Α' ΜΕΡΟΣ: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.7)

ΙΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ τόμος Α - βιβλ. Α-Β, Μετάφρασις: ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ, Αθήναι 1959, σελ. 288

Β' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.18) ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, Μετάφρασις:ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ ΕΚΔΟΣΙΣ Β', Αθήναι 1956, σελ. 160

2ος Τόμος

Α' ΜΕΡΟΣ: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.28) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, Μετάφρασις: ΕΥΑΓ. ΜΩΡΟΥ,  Αθήναι 1958, σελ. 152

Β' ΜΕΡΟΣ: ΠΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, Μετάφρασις: ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ,  Αθήναι 1939, σελ. 52

3ος Τόμος

Α' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.81) ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛ. Α' και Β', Μετάφρασις: ΣΤ. ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ, Αθήναι 1957, σελ. 142

Β' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.82) ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛ. Γ' και Δ', Μετάφρασις: ΣΤ. ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ, Αθήναι 1957, σελ. 122

4ος Τόμος

Α' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.94) ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛ. Ε' και ΣΤ', Μετάφρασις: ΣΤ. ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ, Αθήναι 1958, σελ. 148

Β' Μέρος: (ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΡΙΘ.95) ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛ. Ζ' και Η', Μετάφρασις: ΣΤ. ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ, Αθήναι 1958, σελ. 164

 

σκλ/τοι τόμοι

Κατάσταση: ΚΑΛΗ