Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1914-1915Κωδικός: 114212Συγγραφέας: Δρέλλιας Σ. Περικλής

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1914-1915
Τελική Τιμή:30.00€

Αθήναι Τυπογραφείον Γ.Η. Καλέργη 1933, έκδοσις 2η, σελ. 80

Κατάσταση: ΚΑΛΗ