Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Αι επιστολαί της Α. Μ. του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου. - 2. Πλήρη τα Πρακτικά του Συμβουλίου του Στέμματος της 1ης & 2α Σεπτεμβρίου 1965Κωδικός: 28ΛΑΒΣυγγραφέας: Ιστορικές Εκδόσεις (Έκδοση)

ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Αι επιστολαί της Α. Μ. του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου. - 2. Πλήρη τα Πρακτικά του Συμβουλίου του Στέμματος της 1ης & 2α Σεπτεμβρίου 1965
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήναι 1965, σελ. 112.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ