Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ (1775 - 1830) Β΄ ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ (1830)Κωδικός: 1821Έτος έκδοσης: 1960Συγγραφέας: Κόλιας Τ. Γεώργιος Καθ/τής Παν/μίου

ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ (1775 - 1830) Β΄ ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ (1830)
Τελική Τιμή:14.00€

Αθήναι 1960, σελ. 120.