Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ (1919 - 1922) - ΤΟΜΟΣ 6ος: ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Σεπτέμβριος 1921 - Αύγουστος 1922)Κωδικός: 31/169Συγγραφέας: Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ (1919 - 1922) - ΤΟΜΟΣ 6ος: ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  (Σεπτέμβριος 1921 - Αύγουστος 1922)
Τελική Τιμή:20.00€

Αθήναι 1983, σελ. 382. Σκληρό δέσιμο. Ανατύπωσις του 1960.

Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ