Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΡΟΠΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1960-1985Κωδικός: 31/485Συγγραφέας: Βασίλειον της Ελλάδος, Εθν. Στατιστική Υπηρ. της Ελλάδος

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΡΟΠΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1960-1985
Τελική Τιμή:12.00€
Αθήναι 1966, σελ. 80. Ελληνοαγγλική εκδ.