Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΚωδικός: 33/961 ΚΑΤΣ3524Συγγραφέας: Κασιμάτης Π. Γρηγ.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τελική Τιμή:9.00€

Αθήναι 1934, σελ. 16. Ανάτυπο.