Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΌ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ: Α. Η ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ, Β. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΙΣΚωδικός: 35/839 ΚΑΤΣ3549Συγγραφέας: Τωμαδάκης Νικ.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΌ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ: Α. Η ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ, Β. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΙΣ
Τελική Τιμή:6.00€

Αθήναι 1960, σελ. 26. Ανάτυπο.