Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1809 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1848Κωδικός: 35/848 ΚΑΤΣ3561Συγγραφέας: Θεοδωράτος Σ. Χρίστος

Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1809 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1848
Τελική Τιμή:9.00€

Αθήνα 1955, σελ. 12. Ανάτυπο.