Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)Συγγραφέας: Καλαμάρας Μελ.ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)
Τελική Τιμή:15.00€

Αθήναι 1977, σελ. 118.