Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΩΓΥΓΙΑ (ΣΕΤ 5 ΤΟΜΩΝ)Κωδικός: ELSKEPSΣυγγραφέας: ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΘ.ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΩΓΥΓΙΑ (ΣΕΤ 5 ΤΟΜΩΝ)
Tιμή Καταλόγου:127.20
Έκπτωση:37%
Τελική Τιμή:80.00€

Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ.

ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ 1818.

Περιέχουσα των Αρχαιοτάτων Εθνών, ή των δύο Πρώτων Αιώνων του Αδήλου και Ηρωικού, την Ιστορίαν, τας Κοσμογονίας, Θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της Ειδωλολατρείας, και πάσης Κτιστολατρείας, τας Ιεροπραξίας, Ιεροσκοπίας, Μυθολογίαν πληρεστάτην των Θεών και Ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην δια της Ιστορίας και Αλληγορίας, τας Τελετάς, τους Αγώνας, τα Μαντεία, και πάντα τα συμβεβηκότα και Έθιμα, προς γνώσιν της Αρχαιολογίας, και κατάληψιν των Ποιητών και Συγγραφέων, συνταχθείσα ΥΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ, Καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εν τη εν Βιέννη της Αουστρίας Καισαροβασιλική Ακαδημία των Ανατολικών γλωσσών. 

 

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΒΙΒΛΟΣ Α΄. Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Β΄. Η ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Γ΄. Η ΙΕΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Δ΄. Η ΜΥΘΟΠΟΙΪΑ
ΜΕΡΟΣ Β΄. 
ΒΙΒΛΟΣ Α΄. Η ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Β΄. Η ΟΛΥΜΠΙΑ
Περί των Ολυμπίων Θεών
ΒΙΒΛΟΣ Γ΄. Η ΧΘΟΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΒΙΒΛΟΣ Δ'. Ή ΕΝΑΛΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Ε'. Ή ΝΕΡΤΕΡΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ ΣΤ'. Ή ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
Περί των Ιδιαιτέρων Θεών
ΒΙΒΛΟΣ Ζ'. Ή ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ
Περί των Συμβολικών Θεών
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΒΙΒΛΟΣ Α'. Ή ΑΙΓΥΠΤΙΑ
Περί Θεών της Ασίας
ΒΙΒΛΟΣ Γ'. Ή ΒΟΡΕΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Δ'. Ή ΕΣΠΕΡΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Ε'. 'Η ΙΤΑΛΙΩΤΙΣ
Περί Θεών των Ρωμαίων
ΒΙΒΛΟΣ ΣΤ'. Ή ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
Περί Θεών των Ατλαντείων Μαυριτανών, Καρχηδονίων, Λιβύων και Αιθιόπων

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΒΙΒΛΟΣ Γ΄. Περί Μάντεων
ΒΙΒΛΟΣ Δ΄. Περί Κηρύκων, Μουσικών, ή Ποιητών και Ιατρών.
ΒΙΒΛΟΣ Ε΄. Περί Αρχαίων εθνών, Τυράννων ή ληστών, και Τεράτων
ΒΙΒΛΟΣ ΣΤ΄. Περί Ανέμων, Ορών, Ποταμών και Πηγών
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄. Περί Ηρώων της Ελλάδος
ΒΙΒΛΟΣ Α΄. Περί των Αρχαίων Οικητόρων και Ηρώων της Αττικής.
ΒΙΒΛΟΣ Β΄. Περί του Δευκαλίωνος και των απογόνων αυτού.
ΒΙΒΛΟΣ Γ΄. Περί του Ινάχου, Δαναού, Αιγύπτου, Αγήνορος, και των απογόνων αυτών.
ΒΙΒΛΟΣ Δ΄. Περί απογόνων του Πελασγού, και Αρκάδος.

ΒΙΒΛΟΣ Ε΄. Περί του Λέλεγος, Περιήρους, Οινομάου και Μιρτύλου

ΒΙΒΛΟΣ ΣΤ΄. Περί του Ταντάλου και των απογόνων αυτού.
ΒΙΒΛΟΣ Ζ΄. Περί των απογόνων του Ασωπού, Πηνειού και των Δρυόπων, Σικυωνίων, Φλιασίων και Κορινθίων.
ΒΙΒΛΟΣ Η΄. Περί των απογόνων του