Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ Ε΄ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΥΠΟ POWELL DUFFRYN TECHNICAL SERVICES LTD (KEIMENON)Κωδικός: 44/323Συγγραφέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-ΣΕΩΣ (έκδοσις)

ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΜΟΣ Ε΄                             ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΥΠΟ POWELL DUFFRYN TECHNICAL SERVICES LTD (KEIMENON)
Τελική Τιμή:15.00€

Αθήναι 1950, σελ. 68