Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                                   Έκδοσις Δευτέρα, μετά Προσθηκών και βελτιώσεων, Τρίτη εκτύπωσις σε δύο τόμους.Κωδικός: 45/161Συγγραφέας: Κούλης Ν. Ι.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                                   Έκδοσις Δευτέρα, μετά Προσθηκών και βελτιώσεων, Τρίτη εκτύπωσις σε δύο τόμους.
Τελική Τιμή:18.00€

Αθήναι 1971, τομ. Α΄ σελ. 516, τόμ. Β΄ σελ. 578, άκοπα φύλλα. Και οι δύο μαζί

Κατάσταση: ΚΑΛΗ