Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΟΡΕΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ                                                  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣΚωδικός: 45/412Συγγραφέας: Πάνου Α. Δημήτριος διευθυντής Γεωργικού Σταθμού Ερεύνης Λαρίσης

Η ΟΡΕΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ                                                  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Τελική Τιμή:11.00€

Αθήναι 1957, σελ. 104

Κατάσταση: ΚΑΛΗ