Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (15 Τόμοι)Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΕκδοτικός οίκος: ΑΓΓΕΛΑΚΗΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ (15 Τόμοι)
Τελική Τιμή:100.00€

3200 σελίδες, 15 σκληρόδετοι τόμοι

Τόμος Ι: Η Ωραία Εποχή, Belle Epoque Α', σελ. 248
Τόμος ΙΙ: Η Ωραία Εποχή, Belle Epoque Β', σελ. 278
Τόμος ΙΙΙ: 1914-1918 Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος Α', σελ. 237
Τόμος IV: 1914-1918 Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος Β', σελ. 281
Τόμος V: Τα χρόνια του μεσοπολέμου Α', σελ. 267
Τόμος VΙ: Τα χρόνια του μεσοπολέμου Β', σελ. 279
Τόμος VΙΙ: 1940-1945 Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος Α', σελ. 256
Τόμος VΙΙΙ: 1940-1945 Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος Β', σελ. 269
Τόμος ΙΧ: 1940-1945 Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος Γ', σελ. 254
Τόμος Χ: Τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου Α', σελ. 286
Τόμος ΧΙ: Τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου Β', σελ. 256
Τόμος ΧΙΙ: Τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου Γ', σελ. 302