Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΘΟΣΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΙΣ                                           ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ                                                                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (867 -1056)Κωδικός: 45/216Συγγραφέας: Μπουρδάρα Αλκ. Καλλιόπη

ΚΑΘΟΣΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΙΣ                                           ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ                                                                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (867 -1056)
Τελική Τιμή:13.00€

Αθήναι

Κατάσταση: ΚΑΛΗ