Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΚωδικός: -Συγγραφέας: Υπουργείον Εσωτερικών, Γενική Δ/νσις Χωροφυλακής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Τελική Τιμή:6.00€

Αθήναι 1956, σελ 32