Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΥΩ ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗ 10 ΚΑΙ ΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1863Συγγραφέας: Αρχαιολογική Εταιρεία εν ΑθήναιςΕκδοτικός οίκος: Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΩ ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗ 10 ΚΑΙ ΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1863
Τελική Τιμή:40.00€

Συγγραφείς: Π. Γιαννόπουλος, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, Β. Λάκων.

Εν Αθήναις εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 1864.

Σελίδες 15 + 5 με κατάλογο συνδρομητών. Άκοπο, σε εξαιρετική κατάσταση.