Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΥΩ ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗ 8 ΚΑΙ ΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1869Συγγραφέας: Αρχαιολογική Εταιρεία εν ΑθήναιςΕκδοτικός οίκος: Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΩ ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗ 8 ΚΑΙ ΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1869
Τελική Τιμή:40.00€

Εν Αθήναις εκ του Τυπογραφείου Ιω. Αγγελόπουλου 1869.

Σελίδες 15 + 5 με κατάλογο συνδρομητών. Άκοπο.